BİLİŞİM SEKTÖRÜ İHRACAT DESTEKLERİ

Destek Başlığı

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

Yurt Dışı Marka/Patent Tescil-Koruma

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

60%

1.202.000 /YIL

5 YIL

DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER

Belgelendirme Desteği

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

60%

1.202.000 /YIL

5 YIL

LİSTE KAPSAMINA ALINMA: BAKANLIK DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER

Geliştirme Desteği

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

50%

601.000/PERSONEL/YIL

5 YIL

ÖN ONAY: HİB DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER

Kiralama Desteği Donanım ve Yazılım

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

60%

1.202.000/YIL

5 YIL

LİSTE KAPSAMINA ALINMA: BAKANLIK DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER

Pazara Giriş Desteği

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

50%

4.809.000 /YIL

5 YIL

ÖN ONAY: BAKANLIK DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER

Yazılım/Oyun/Uygulama Reklam Destekleri

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

60%

9.618.000/YIL/YAZILIM/OYUN/PLATFORM

5 YIL

DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER

Reklam, Tanıtım Pazarlama Destekleri

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

60%

7.214.000 /YIL

5 YIL

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI: BAKANLIK ŞİRKETLER:HİB

ŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Ürün Yerleştirme Desteği

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

60%

2.404.000 /YIL

5 YIL

ÖN ONAY: BAKANLIK DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Yazılım/Mobil Uygulama/Dijital Oyun/Dijital Aracılık Ve Hizmet Platformu Desteği

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

50%

2.404.000 /YIL

5 YIL

DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER

Yurt Dışı Fuar Desteği Bireysel Ve Milli Katılım

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

70%

601.000 /ETKİNLİK

5 YIL

DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Yurt İçi Etkinlik/ Fuar Desteği

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

60%

360.000 /ETKİNLİK

5 YIL

LİSTE KAPSAMINA ALINMA:BAKANLIK DESTEK ÖDEME:HİB

ŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Yurt Dışı Birim Desteği

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre

Başvuru Mercii

Yararlanan

60%

2.885.000 /BİRİM

5 YIL/ÜLKE

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI: BAKANLIK ŞİRKETLER:HİB

ŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Şirket Ve İşbirliği Kuruluşlarının, Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi’nde Yer Alan Etkinliklere İlişkin Bireysel Stantlı Katılım Giderleri Desteklenir.

 • Fuar katılım sözleşmesinde yer alan zorunlu giderler
 • Sanal etkinlik katılım giderleri
 • Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri
 • Tasarım ve dekorasyon giderleri
 • Alan ve stant kirası

* Genel Müdürlükçe uygun görülen etkinlikler Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi’nde (YurtiçiBireyselKatılım) web sitesinde yayımlanır.

* Listede yer almayan yurt içi etkinliklere ilişkin liste kapsamına alınma başvuruları Genel Müdürlüğe yapılır.

* İşbirliği kuruluşları %70 oranında desteklenir.

* Destek ödeme başvuruları, Yurt İçi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım Desteği Destek Ödeme Başvuru Belgeleri ile birlikte etkinliğin gerçekleştirilmesini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılır.

Desteklenen Fuarları Görmek için BURAYA tıklayın..


Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
60%360.000 /ETKİNLİK5 YILLİSTE KAPSAMINA ALINMA: BAKANLIK DESTEK ÖDEME: HİBŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Şirket Ve İşbirliği Kuruluşlarının, Desteklenen Yurt Dışı Bireysel Etkinlikler Listesi’nde Yer Alan Etkinliklere İlişkin Aşağıda Belirtilen Bireysel Katılım  Ve Milli Katılım Giderleri Desteklenir.

 • Alan ve stant kirası
 • Tasarım ve dekorasyon giderleri
 • Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, elektrik, internet, temizlik, sigorta vb. diğer zorunlu giderleri
 • Sanal etkinlik katılım giderleri
 • Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri
 • En fazla 2 (iki) temsilcinin ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri
 • En fazla 2 temsilcinin temsilcinin kişi başına günlük 4500 TL’yi geçmemek kaydıyla oda ve kahvaltı giderleri (Milli Katılımda)

* Söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekir.

* Etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

* Şirket ve işbirliği kuruluşları, prestijli katılım desteği kapsamında bir takvim yılı içinde en fazla 3 etkinlik için yararlanabilir.

* Genel Müdürlükçe uygun görülen etkinlikler web sitesinde yayımlanır.

* Desteklenen Yurt Dışı Bireysel Etkinlikler Listesi’nde yer almayan yurt dışı etkinliklere ilişkin liste kapsamına alınma başvuruları Genel Müdürlüğe yapılır.

* Destek ödeme başvuruları, Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım Desteği Destek Ödeme Başvuru Belgeleri ile birlikte etkinliğin gerçekleştirilmesini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılır.

* Gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur. (Milli Katılımda)

* Yurt Dışı Milli Katılım Organizasyonları Listesi’nde yer alan etkinliğin prestijli olması durumunda destek oranı artırımlı uygulanır.( Milli Katılımda)

Desteklenen Fuarları Görmek için BURAYA tıklayın..


Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
70%601.000 /ETKİNLİK5 YILDESTEK ÖDEME: HİBŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Şirketlerin Veya İşbirliği Kuruluşların Yurt Dışındaki Mağaza, Ofis, Paylaşımlı Ofis, Showroom Ve Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Birimlerin Açılmasına Ve İşletilmesine Yönelik Aşağıda Belirtilen Giderleri Desteklenir.

 • Brüt kiralama giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Kullanım Hakkı Giderleri
 • Hizmet Giderleri

* Bir şirket/işbirliği kuruluşu bu madde kapsamındaki desteklerden aynı anda en fazla 10 birim için yararlanabilir.

* Şirket ve işbirliği kuruluşları kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 5 yıl yararlandırılır.

Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
60%2.885.000 /BİRİM5 YIL/ÜLKEİŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI: BAKANLIK ŞİRKETLER: HİBŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Şirketlerin Ve İşbirliği Kuruluşlarının Hizmetlerinin/Hizmet Alanlarının Yurt Dışında Tanıtılması Ve Geliştirilmesi Amacıyla Gerçekleştirdikleri Genel Amaçlı Tanıtım Ve Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Aşağıda Yer Alan Giderler Desteklenir.

 • Google playstore, appstore, meta reklamları
 • Arama motorlarına verilen reklamlar
 • Sosyal medya reklamları
 • Blok zincir alanlarına verilen reklamlar
 • E-ticaret platformlarına verilen reklamlar
 • Açık hava/bina/durak
 • Tv/radyo/sinema/dergi sponsorlukları
 • Bıllboard/pano/tabela

*Bu Madde Kapsamında Yararlanacak Olan Şirketlerin Kuruluş Tarihi Üzerinden En Az 1 Yıl Geçmesi Gerekir.

*Destek ödeme başvuruları Hizmet İhracatçıları Birliğine yapılır.

*Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.

*Genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için % 70 oranında desteklenir.

*Şirketlerin 5 adede kadar olan yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/ dijital aracılık ve hizmet platformuna ilişkin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 9.618.000 TL üst limit üzerinden desteklenir. 5 Adetten sonraki ürünleri için destek üst limitinin %50’si üzerinden değerlendirilir.

*Şirketler tarafından hazırlanan destek ödeme başvuruları, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Destek Ödeme Başvuru Belgeleri ile birlikte en eski ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılır.

*İşbirliği kuruluşları tarafından hazırlanan Reklam, Tanıtım ve Pazarlama faaliyet ön onay başvuruları faaliyetin başlamasından en az 15 (on beş) gün önce Reklam, Tanıtım ve Pazarlama faaliyet Ön Onay Başvuru Belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
60%7.214.000 /YIL5 YIL/ÜLKEİŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI: BAKANLIK ŞİRKETLER: HİBŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Şirketler Tarafından Yazılım/Mobil Uygulama/Dijital Oyun/Dijital Aracılık Ve Hizmet Platformunun Yurt Dışı Satış Ve Dağıtımına Yönelik Olarak Uygulama/Oyun Platformlarınca Tahsil Edilen Komisyon Bedelleri Desteklenir.

Destek ödeme başvuruları Platform Komisyon Desteği Destek Ödeme Başvuru Belgeleri (EK-Platformkomisyon1) ile birlikte en eski ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılır.

Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
50%2.404.000 /YIL5 YILDESTEK ÖDEME:HİBŞİRKETLER

Şirket Ve İşbirliği Kuruluşlarının Hizmet Ürünlerinin Tanıtılmasına Yönelik Olarak Yurt Dışında Gösterimi Yapılan Sinema Filmi, Belgesel, Dizi, Animasyon Filmi Ve Program Formatı İle Dijital Oyunlarda Yer Alacak Hizmet Ürünü Yerleştirmelerine Yönelik Giderleri Desteklenir.

Gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.

Destek ödeme başvuruları, bu yapımların yurt dışında gösterime girmesi veya satışa sunulmasını müteakip Ürün Yerleştirme Desteği Destek Ödeme Başvuru Belgeleri ile birlikte en eski ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılır.

Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
60%2.404.000 /YIL5 YILÖN ONAY: BAKANLIK DESTEK ÖDEME: HİBŞİRKETLER/İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

Şirketlerin Yurt İçi Tescil Belgesine Sahip Oldukları Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Haklarının Yurt Dışında Tescili, Akreditasyonu, Yenilenmesi Ve Korunmasına Yönelik Aşağıda Belirtilen Giderleri Desteklenir.

Yurt dışı marka tescil başvurusunun desteklenebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.

Desteklenen Kalemler;

 • Marka/Patent/Tescil Bürosu Hizmetleri Giderleri
 • Ülkede Başka Bir Şirket Adına Tescil Ettirilip Ettirilmediğine İlişkin Yapılacak Araştırmaya Yönelik Zorunlu Giderler
 • Yurt Dışında Tescil Ve Korunmaya İlişkin Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Tescil Yenileme Giderleri
Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
60%1.202.000 /YIL5 YILDESTEK ÖDEME:HİBŞİRKETLER

Şirketlerin Desteklenen Belge/ Sertifika/ Akreditasyonlar Listesi’nde (Ek-Belgelendirme) Yer Alan Belge/ Sertifika/Akreditasyonlara İlişkin Aşağıda Belirtilen Giderleri Desteklenir.

 1. Alım Ve Yenileme Giderleri
 2. Müracaat Ve Doküman İnceleme
 3. Belgelendirme Tetkik Giderleri
 4. Belge Kullanım Ücretleri
 5. Zorunlu Kayıt Ücretleri
 6. Test/Analiz Giderleri

Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
60%1.202.000 /YIL5 YILLİSTE KAPSAMINA ALINMA: BAKANLIK DESTEK ÖDEME: HİBŞİRKETLER
Şirketler Tarafından Yabancı Dilde Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirilmesi Süreçlerinde Çalıştırılmak Üzere İstihdam Edilen Personelin ( En fazla 5 MÜHENDİS ) Aylık Brüt Ücretleri Desteklenir.
 • Bu madde kapsamında istihdam edilen personelin Türkiye’deki veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren mühendislik bölümlerinden mezun olması gerekir.
 • Bu destekten yararlanacak olan şirketlerin kuruluş tarihi üzerinden en az 1 (bir) yıl geçmesi ve bilişim sektörlerini içerir 250.000 TL son yıl satış gelirine sahip olması gerekir.
 • Üniversitelerin genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden son 1 yıl içinde mezun olan personelin istihdam edilmesi halinde destek oranı %60 olarak uygulanır.
 • Destek ödeme başvuruları, “Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği Destek Ödeme Belgeleri Başvuru Belgeleri (EK-Gelistirme2)” ile birlikte yazılım, mobil uygulama, dijital oyunun hazırlanarak uluslararası tüketiciye sunulmasını müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılır.
Desteklenen Mühendislik Bölümleri;
 • Bilgisayar mühendisliği
 • Bilişim sistemleri mühendisliği
 • Elektrik-elektronik mühendisliği
 • Elektronik ve haberleşme mühendisliği
 • Yazılım mühendisliği
 • Endüstri mühendisliği
 • Makine mühendisliği
 • Kontrol ve otomasyon mühendisliği
 • Telekomünikasyon mühendisliği
 • Yapay zekâ mühendisliği
 • Veri mühendisliği
Destek Oranı Üst Limit (TL) Süre Başvuru Mercii Yararlanan
50% 601.000/PERSONEL /YIL 5 YIL ÖN ONAY: HİB DESTEK ÖDEME: HİB ŞİRKETLER

Şirketlerin Yabancı Dilde Yazılım/Dijital Oyun/Mobil Uygulama/Aracılık Platformu Geliştirilmelerine Yönelik Olarak Aşağıda Belirtilen Kiralama Ve Kullanım Giderleri Desteklenir.

Test Merkezi, Robotik Teçhizat, Endüstriyel Ekipman, Teçhizat,Donanım

 • Kiralanacak unsurun yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına % 10 ilave edilir. Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu’ndan yararlanılabilir.
 • Destek ödemeleri söz konusu gerçekleşme raporlarının uygun bulunması halinde yapılır. Destek ödeme başvuruları “Donanım Kiralama Desteği Destek Ödeme Başvuru Belgeleri (EK-Kiralama3)”nde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte gerçekleşme raporlarının Genel Müdürlükçe onaylandığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılır.

Şirketlerin Yabancı Dilde Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Aracılık Ve Hizmet Platformu Veya Dijital Oyun Geliştirilmelerine Yönelik Olarak “Desteklenen Yazılım Lisansları Listesi’nde Yer Alan Yazılımları Satın Alma/Kiralama Giderleri Desteklenir.

Listede yer almayan yazılımlara ilişkin liste kapsamına alınma başvuruları (EK Yazılımlisansları2) ile birlikte KEP üzerinden Genel Müdürlüğe yapılır.

Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
60%1.202.000 /YIL5 YILLİSTE KAPSAMINA ALINMA: BAKANLIK DESTEK ÖDEME: HİBŞİRKETLER

Şirketlerin Yazılım/Dijital Oyun/Mobil Uygulama/Dijital Aracılık Ve Hizmet Platformunun Yurt Dışında Pazarlanmasına Yönelik Olarak Aşağıda Belirtilen Giderleri Desteklenir.

 • Yerelleştirme
 • Barındırma
 • Barındırma
 • Dijital Dosya Hazırlama
 • Yabancı Dile Çeviri
 • Blokzincir Entegrasyonu
 • Çoğaltma
 • Artırılmış/Sanal Gerçeklik Entegrasyonu
 • NFT Entegrasyonu

Destek ödeme başvuruları, Pazara Giriş Desteği Destek Ödeme Başvuru Belgeleri ile birlikte yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformu veya dijital oyun geliştirilerek uluslararası tüketiciye sunulmasını müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılır.

Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
50%4.809.000 /YIL5 YILÖN ONAY: BAKANLIK DESTEK ÖDEME:HİBŞİRKETLER

Şirketlerin, Geliştirdikleri Yazılım/Dijital Oyun/Mobil Uygulama/Dijital Aracılık Ve Hizmet Platformunun Yurt Dışına Yönelik Tanıtım Ve Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Aşağıda Yer Alan Giderler Desteklenir.

 • Google playstore, appstore, meta reklamları
 • Arama motorlarına verilen reklamlar
 • Sosyal medya reklamları
 • Blok zincir alanlarına verilen reklamlar
 • E-ticaret platformlarına verilen reklamlar
 • Açık hava/bina/durak
 • Tv/radyo/sinema/dergi sponsorlukları
 • Bıllboard/pano/tabela

*Bu Madde Kapsamında Yararlanacak Olan Şirketlerin Kuruluş Tarihi Üzerinden En Az 1 Yıl Geçmesi Gerekir.

*Destekten Yararlanacak Şirketlerin Yazılım/Dijital Oyun/Mobil Uygulamalarının İlgili Google Playstore, Appstore’da Şirketin Kurumsal Hesabında Kayıtlı Olması Gerekir.

*Destekten Yararlanacak Şirketlerin Uygulama İçi Veya Reklamdan Elde Ettikleri Gelirlerini Türkiye’ye Getirdiğini Göstermeleri Gerekir.

Destek OranıÜst Limit (TL)SüreBaşvuru MerciiYararlanan
60%9.618.000 /YIL/ YAZILIM/OYUN/ PLATFORM5 YILDESTEK ÖDEME:HİBŞİRKETLER
X