İHRACAT TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Desteğin Adı Desteklenecek Giderler 2023 Destek Oranı Açıklama
Pazara giriş belgesi desteği Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemelerine ilişkin giderler 7.239.000 50% Destek miktarı yıllıktır.
Yurt dışı marka tescil desteği Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler 1.357.000 50% Destek miktarı yıllıktır. Enfazla 4 yıl destek verilir.
Pazara giriş projesi hazırlama desteği Danışmanlık ve rapor alımına yönelik giderler 361.000 50% Bir şirketin en fazla en fazla 2 proje hakkı vardır
Yurt dışı Pazar araştırma desteği Toplam ulaşım ve konaklama giderleri (faaliyet başına) 180.000 50% Şirketler bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.
Kişibaşı günlük konaklama gideri 4.500
Yurt dışı fuar desteği Genel Nitelikli Fuarlar 271.000 50% Şirketler, Üretici/İmalatçı Organizasyonları, İhracatçı Birlikleri yararlanabilir. Bir takvim yılında en fazla 5 fuar desteklenir.
Sektörel Nitelikli Fuarlar 452.000
Prestijli Fuarlar 1.357.000
Organizatörlerin tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi Bakanlık TarafındanBelirlenen Fuarlar Kapsamı Dışında Kalan Fuarlar 1.809.000 50% Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler
Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar 3.619.000 75%
Yurt içi fuar desteği Katılımcı desteği 144.000 50% Bir takvim yılında en fazla 3 fuar desteklenir. Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olmalıdır. Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının % 10’un üzerinde olmalıdır.
Tanıtım desteği(yurt dışı) 2.714.000
Tanıtım desteği(yurt içi) 904.000
Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik giderler 5.429.000 50% Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik giderler 13.574.000
Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz gideri 54.298.000
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik kredi faiz gideri 81.447.000
Küresel tedarik zinciri desteği Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler 27.149.000 50% Makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince
Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri 7.239.000
Birim kira desteği Yurt dışı birimlerin kira giderleri 3.619.000 50% Her bir ülke için en fazla 4 yıl , en fazla 25 birim için yararlandırılır.
Tanıtım desteği Birime bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri 4.524.000 50% Yurtdışında birimi bulunan her bir ülke için yıllık 2.5 milyon. Tanıtım desteği miktarı yıllıktır. Enfazla 4 yıl destekten yararlanılablir.
Marka tesciline bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri 7.239.000
Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği İhracat kredi sigortası reasüre edilen risklerin tazminat gideri 36.199.000 50% İhracatçılarımızın yeni pazarlara ve yeni müşterilere ihracat yaparken üstlendikleri risklerin Eximbank tarafından daha cesaretle sigortalanmasının sağlanması için Türk Eximbank’a sigorta tazmin desteği verilmektedir
İhracat kredi sigorta programı reasüre edilemeyen tazminat gideri 180.995.000
Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı için brüt maaş gideri (azami 10 kişi) 5.429.000 50% Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı,makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında desteklenir. Başvuru tarihinden en az 1 yıl önce ihracatı bulunan şirketler destekten yararlanabilecektir.
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri 2.714.000
İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderler 904.000
Proje başına toplam destek tutarı 9.047.000
Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği Tasarım hizmetine ilişkin giderler 5.429.000 50% 5 yıl süreyle desteklenir
Marka ve TURQUALITY® desteği Gelişim yol haritası çalışması gideri (bir defaya mahsus) 4.343.000 50% 4 yıl süreyle desteklenir
Danışmanlık giderleri / tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi) 18.099.000 4 yıl süreyle desteklenir
Marka programı yıllık toplam destek tutarı 90.497.000 5 yıl süreyle desteklenir
TURQUALITY® programı yıllık toplam destek tutarı 180.995.000 5 yıl süreyle desteklenir
Çok kanallı zincir mağaza desteği Yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri 1.357.000 50% Destek miktarı yıllıktır.
Pazar araştırması çalışması ve raporları gideri 3.619.000 Destek miktarı yıllıktır.
Tanıtım giderleri (ülke başına) 16.289.000 Ülke başına 5 yıl süreyle
Birim kira giderleri (birim başına) 3.619.000 Birim başına 5 yıl süreyle
Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri 5.429.000 Birim başına
Franchise giderleri (birim başına) 3.619.000 2 yıl süreyle
Yıllık toplam destek tutarı 36.199.000 Yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan firmalar içindir.
URGE Projesi desteği (Uluslararası rekabetçiliğin Geliştirilmesi) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler 10.859.000 75% UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır. İşbirliği kuruluşları başvurabilir 1 Şirket en fazla 3 urge projesinde katılımcı olabilir. İstihdam desteği bir proje süresince 2 kişidir. Diğer destekler 10 programla sınırlıdır.
Yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 4.524.000
Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 2.714.000
Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 1.447.000
URGE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilişkin giderler 7.239.000
Kişibaşı günlük konaklama gideri 7.100
İhracat konsorsiyum desteği Tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderler 18.099.000 İhracat konsersiyumları başvurabilir
Pazara giriş rapor desteği Rapor giderleri 5.429.000 Üyeleri ile paylaşmak için İşbirliği kuruluşları tarafından satın alınan sektörel rapor giderleri desteklenir.
Sanal fuar desteği Sanal fuar katılımcı desteği 1.357.000 50% Asgari 100 katılımcı ve çevrimiçi asgari 500 ziyaretçi olmalı En az 10 Türk şirketi katılımcı olmalı Katılımcılarının ve ziyaretçilerinin en az yarısı yabancı olmalı
Sanal fuar organizasyon desteği 2.714.000
Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği Sektörel ticaret heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 2.714.000 50% İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin harcamalar desteklenir.
Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 2.262.000
Kişibaşı günlük konaklama gideri 4.500
Sanal ticaret heyeti desteği Sanal ticaret heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 1.809.000 Bakanlık koordinasyonunda İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenir.
Tasarım organizasyon desteği Yurt dışı eğitim gideri (aylık) 36.000 Aylık İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen tasarım organizasyon faaliyetleri desteklenir.
Organizasyonlar ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri 5.429.000 50%
TURQUALITY® tanıtım projesi desteği Proje başına yıllık destek tutarı 7.239.000 75% Tanıtım desteğinden ihracatçı birlikleri aynı ülkede en fazla iki proje için yararlandırılır.
Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği Tasarımcı Şirket Desteği Tasarım Ofisi Desteği Tasarımcı şirket/tasarım ofisinin bu Genelge kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için tasarımcı/tasarımcıların şirket hissesinin %50’den fazlasına sahip olması gerekir. Tasarımcı şirket/tasarım ofisi ortağı tasarımcı/tasarımcıların üniversitelerin endüstriyel tasarım veya moda tasarımı ile ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olması gerekir. Destek rakamları yıllıktır. Enfazla 4 yıl süreyle bu destekten yararlanılablir.
2023 2023 50%
Tanıtım harcamaları/yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderler 2.714.500 2.171.500
Yurt dışı birimlerin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri 904.500 542.500
Yurt dışı birimlerin brüt kira ve kira danışmanlığı giderleri ile vergi/resim/harç giderleri 1.809.500 1.447.500
Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili ve yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri 452.000 542.500
Tasarımcı/modelist istihdamı için brüt maaş desteği 1.357.000 2.895.500
Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınan danışmanlık giderleri 1.809.500 1.447.500
Yıllık toplam destek tutarı 9.047.000 9.047.000

Pazara Giriş Belgesi Desteği Kapsamında;

 • Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak;
 • Belge/Sertifikalar,
 • Test/analiz raporu giderleri,
 • Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri,
 • İlaç ruhsatlandırma ve tıbbi cihaz kayıt giderleri desteklenir.

Ayrıca 2023 itibari ile,

 • Ruhsatlandırma Ve Kayıt Giderleri Destek Kapsamına Alındı.
 • Ürün Belgelerinin Yanı Sıra Sistem Belgelerine İlişkin Yenileme Giderleri Destek Kapsamında Alındı.
 • Sonucunda Belge/Sertifika Düzenlenmeksizin Tüm Test/Analiz Raporları Destek Kapsamına Alındı.
Desteğin AdıDesteklenecek Giderler2023Destek OranıAçıklama
Pazara giriş belgesi desteğiPazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemelerine ilişkin giderler7.239.00050%Destek miktarı yıllıktır.
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:
 • Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri,
 • Markanın o ülkede başka birşirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri
 • Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri
* Hedef Ülkeler için destek miktarı + %20 * Hedef Sektör için destek miktarı + %5

Desteğin Adı Desteklenecek Giderler 2023 Destek Oranı Açıklama
Yurt dışı marka tescil desteği Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler 1.357.000 50% Destek miktarı yıllıktır. Enfazla 4 yıl destek verilir.
Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderlerini ifade eder.
 • Şirketin mevcut durum / değer zinciri / rekabet analizi
 • Hedef Pazar Analizi
 • Her hedef Pazar için
* Pazara Giriş Stratejisi * E-ihracat Stratejisi Sunulan Proje Bakanlık tarafından içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir. Başvuru kapsamında sunulan belgelere yönelik olarak yapılan ön inceleme çalışmasında şirkete ilişkin aşağıdaki konulardaki yetkinlikler de değerlendirilir:
 • Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,
 • Pazarlama ve satış,
 • Bilgi sistemleri yönetimi,
 • ç) Finansal performans,
 • Organizasyon ve insan kaynakları,
 • Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi.
Desteğin Adı Desteklenecek Giderler 2023 Destek Oranı Açıklama
Pazara giriş projesi hazırlama desteği Danışmanlık ve rapor alımına yönelik giderler 361.000/PROJE BAŞINA 50% Bir şirketin en fazla en fazla 2 proje hakkı vardır
Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma seyahatleri üzerinden alınacak desteklerdir. Destek Kapsamında Yurtdışı iş görüşmesi ziyaretleri kapsamında Ulaşım ve Konaklama Masrafları karşılanır. * En fazla 10 gün * Bir seferde 3 Ülke * Yıllık 5 adet * Toplamda 20 adet

Desteğin Adı Desteklenecek Giderler 2023 Destek Oranı Açıklama
Yurt dışı Pazar araştırma desteği Toplam ulaşım ve konaklama giderleri (faaliyet başına) 180.000 50% Şirketler bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.
Kişibaşı günlük konaklama gideri 4.500

İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmaların katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları,“Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlıkça belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

Yurtdışı Fuar kapsamında desteklenen kalemler;

 • Yer Kirası
 • Stand
 • Nakliye
 • Ulaşım Giderleri
Desteğin AdıDesteklenecek Giderler2023Destek OranıAçıklama
Yurt dışı fuar desteğiGenel Nitelikli Fuarlar271.00050%Şirketler, Üretici/İmalatçı Organizasyonları, İhracatçı Birlikleri yararlanabilir.
Bir takvim yılında en fazla 5 fuar desteklenir.
Sektörel Nitelikli Fuarlar452.000
Prestijli Fuarlar1.357.000
Organizatörlerin tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesiBakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar Kapsamı Dışında Kalan Fuarlar1.809.00050%Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler
Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar3.619.00075%Desteklenen Fuarları Görmek için BURAYA tıklayın..

20 puan ilave destek sağlanacak HEDEF ÜLKELERE BURADAN ulaşabilirsiniz.

*Aynı Yurtdışı fuarına en fazla 10 katılım hakkı

*Bakanlıkça belirlenen Fuarlarda Organizatör Tanıtım Desteğine B2B toplantıları da ilave edildi.

Şirket Ve İşbirliği Kuruluşlarının, Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi’nde Yer Alan Etkinliklere İlişkin Katılım Giderleri Desteklenir.

Alan ve stant kirası

Desteklenen Fuarları Görmek için BURAYA tıklayın..


Desteğin AdıDesteklenecek Giderler2023Destek OranıAçıklama
Yurt içi fuar desteğiKatılımcı desteği144.00050%Bir takvim yılında en fazla 3 fuar desteklenir.
Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olmalıdır.
Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının % 10’un üzerinde olmalıdır.
Tanıtım desteği(yurt dışı)(organizatör firmalar için)2.714.000
Tanıtım desteği(yurt içi) (organizatör firmalar için)904.000

Üretici firmaların, küresel firmaların tedarik zincirine girebilmelerini teminen; küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamındaki giderleri ve küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin bazı giderleri desteklenir.

 • Makine-Ekipman- Donanım Alımı
 • Yazılım Alımı
 • Eğitim Danışmanlık
 • Sertifikasyon
 • Test-Analiz
 • Ürün Doğrulama giderleri
 • Yurtdışı Depo Kira Giderleri
 • Depolama Hizmet Giderleri( Yükleme , Boşaltma, Elleçleme)

*Şirketlerin Azami 1 projesi destek kapsamındadır.

*Şirketlerin üretici olması gerekmektedir.

* Proje süresi 2 yıldır

* Ülke Başına 4 yıl ve 25 birim destek alınabilir

* Hedef ülkeler için +%20, Hedef Sektörler için + %5 destek alınır


Desteğin AdıDesteklenecek Giderler2023Destek OranıAçıklama
Küresel tedarik zinciri desteğiKüresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler27.149.00050%Makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince
Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri7.239.000
Türkiye’de faaliyet gösteren ana şirketin Yurtdışında açacağı Birimler ile ilgili destekler alınabilmektedir.  Ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda desteklenecek birimler aşağıdaki gibidir ;
 • Mağaza
 • Depo
 • Ofis / Paylaşımlı ofis
 • Sergi Teşhir Salonu
 • Ürün Teşhir Serası/ Tarlası
 • Reyon/Raf/Dekorasyonlu Köşe/ Kiosk/Stant
 • Üzerine Bina yapılmak üzere Kiralanan Arsa
Desteğin Adı Desteklenecek Giderler 2023 Destek Oranı Açıklama
Birim kira desteği Yurt dışı birimlerin kira giderleri 3.619.000 50% Her bir ülke için en fazla 4 yıl , en fazla 25 birim için yararlandırılır.
Şirketlerce veya şirketin organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenir. Desteklenen Kalemler;
 • Tv-Radyo
 • İnternet
 • Basılı Tanıtım
 • İç Ve Dış Mekanlarda Gerçekleştirilen Tanıtım
 • Özel Tanıtım Digerleri
 • Diğer Tanıtım Harcamaları
Desteklenen Tüm Kalemlere BURADAN ulaşabilirsiniz.

Desteğin Adı Desteklenecek Giderler 2023 Destek Oranı Açıklama
Tanıtım desteği Birime bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri 4.524.000 50% Yurtdışında birimi bulunan her bir ülke için yıllık 2.5 milyon. Tanıtım desteği miktarı yıllıktır. Enfazla 4 yıl destekten yararlanılablir
Marka tesciline bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri 7.239.000
Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için Desteklenen Kalemler; Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı için brüt maaş gideri (azami 10 kişi) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderler *Başvuru tarihinden en az 1 yıl önce ihracatı bulunan şirketler destekten yararlanabilecektir.

Desteğin Adı Desteklenecek Giderler 2023 Destek Oranı Açıklama
Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı için brüt maaş gideri (azami 10 kişi) 5.429.000 50% Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı,makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında desteklenir.
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri 2.714.000
İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderler 904.000
Proje başına toplam destek tutarı 9.047.000

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla desteklenen Kalemler;

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları
 • Yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderleri,
 • Yurt dışı birimlerinin;
 • Konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri
 • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri
 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderleriDesteğin AdıDesteklenecek Giderler2023Destek OranıAçıklama
Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği Tasarımcı Şirket Desteği – 2023Tasarım Ofisi Desteği – 202350%Tasarımcı şirket/tasarım ofisinin bu Genelge kapsamındaki destek unsurlarından
yararlandırılabilmesi için tasarımcı/tasarımcıların şirket hissesinin %50’den fazlasına sahip
olması gerekir. Tasarımcı şirket/tasarım ofisi ortağı tasarımcı/tasarımcıların üniversitelerin
endüstriyel tasarım veya moda tasarımı ile ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun
olması gerekir.
Destek rakamları yıllıktır. Enfazla 4 yıl süreyle bu destekten yararlanılablir.
Tanıtım harcamaları/yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderler2.714.5002.171.500
Yurt dışı birimlerin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri904.500542.500
Yurt dışı birimlerin brüt kira ve kira danışmanlığı giderleri ile vergi/resim/harç giderleri1.809.5001.447.500
Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili ve yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri452.000542.500
Tasarımcı/modelist istihdamı için brüt maaş desteği1.357.0002.895.500
Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınan danışmanlık giderleri1.809.5001.447.500
Yıllık toplam destek tutarı9.047.0009.047.000

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin alacağı desteklerdir.

Destek kapsamına alınmak için başvuruda bulunan şirketin;

 1. Çok kanallı zincir mağaza markası adı altında faaliyet gösteren ticaret siciline kayıtlı yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunması,
 2. Başvuruda bulunulan çok kanallı zincir mağaza markasına ilişkin başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde yurt dışı tescillerinin bulunması,
 3. Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış olması,
 4. Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması,
 5. Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması gerekir.

Destek Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetlerine BURADAN ulaşabilirsiniz.


Desteğin AdıDesteklenecek Giderler2023Destek OranıAçıklama
Çok kanallı zincir mağaza desteğiYurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri1.357.00050%Destek miktarı yıllıktır.
Pazar araştırması çalışması ve raporları gideri3.619.000Destek miktarı yıllıktır.
Tanıtım giderleri (ülke başına)16.289.000Ülke başına 5 yıl süreyle
Birim kira giderleri (birim başına)3.619.000Birim başına 5 yıl süreyle
Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri5.429.000Birim başına
Franchise giderleri (birim başına)3.619.0002 yıl süreyle
Yıllık toplam destek tutarı36.199.000Yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan firmalar içindir.
X