KOSGEB DESTEKLERİ

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
 • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.
İşletici Kuruluş Modeli
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit ( TL )
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Orta Yüksek 3 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Diğer 5 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000

Proje Ortaklığı Modeli
Projenin Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli İşletme Başına Toplam Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 600.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Orta Yüksek 3 300.000 700.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Diğer 5 225.000,00 525.000 750.000 1.500.000 3.500.000 5.000.000

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

PROGRAMIN AMACI

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.
 • Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
 • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri Ödemeli olarak uygulanıyor.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.
Gider GrubuGider TürüDestek Üst Limiti ( TL)
Personel GiderleriPersonel Giderleri90.000
Teçhizat-Donanım GiderleriDonanım Giderleri50.000
YazılımYazılım Giderleri50.000
Hizmet AlımıTanıtım Giderleri80.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri150.000
Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri100.000
Diğer Hizmet Alım Giderleri100.000
Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin desteklenmesidir.
AR-GE VE İNOVASYON Destek Üst Limiti TL Destek Oranı %
Kira Desteği 30.000 Teknopark İçi 24.000 Teknopark Dışı 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 300.000 75
Personel Gideri Desteğİ 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteğİ 5.000
Yurtiçi- yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

Genel Koşullar:

Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alması gerekir.

Nitelikli elemanın 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir.

İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için desteğin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, diğer işletmeler için destek üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir.

X